top of page

Souhlasím se zpracováním shora poskytnutých osobních údajů. Zaškrtnutím políčka a odesláním tohoto souhlasu uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti HVT interiéry kuchyně s.r.o., IČ: 25798952, hvt@hvt.cz (dále jen „správce“), za účelem zařazení do databáze správce k marketingovým účelům, a to po dobu 120 měsíců ode dne udělení souhlasu.

Dále uděluji ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, správci souhlas s využitím shora poskytnutých osobních údajů k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti správce, a to zejména obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným nebo elektronickým sdělením správci.

Beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a mám právo vznést námitku proti zpracování, a dále mám další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, udělený souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn v případě porušení povinnosti správce podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.

bottom of page